Aktualne ostrzeżenia:

Braki w dostawie wody - alfa
od: 2020-09-25 13:50:00
do: 2020-09-30 20:00:00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Radomsku informuje, że od 27.04.2020r. rozpoczną się prace związane z modernizacją Ujęcia Wody Miłaczki. Prace mają zakończyć się do 30.09.2020 r. W tym okresie mogą występować okresowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej na terenie całego Miasta. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.
Archiwum:

Opady marznące - bravo
od: 2019-01-15 17:00:00
do: 2019-01-15 23:00:00

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Awaria sieci ciepłowniczej na ul. Piastowska 2,4,6,8 i 10A- Przedszkole. - alfa
od: 2019-01-16 04:00:00
do: 2019-01-16 18:00:00

Awaria sieci ciepłowniczej. Zakład Ciepłowniczy-PGK Radomsko informuje, że ul. Piastowska 2,4,6,8, Piastowska 10A- Przedszkole oraz Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w dn. 16.01.2019 pozbawione będą ogrzewania z sieci ciepłowniczej.Przewidywany czas przywrócenia ciepła w sieci ciepłowniczej jest około godziny 1800 w dn. 16.01.2019, z zastrzeżeniem  Zakładu Ciepłowniczego, że czas ten może ulec zmianie.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników. - bravo
od: 2019-01-18 15:00:00
do: 2019-01-18 20:00:00

Zasięg ostrzeżenia w województwie Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański Ważność od godz. 15:00 dnia 18.01.2019 do godz. 20:00 dnia 18.01.2019 Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Spadek temperatury od 0°C do -2°C. Temperatura minimalna gruntu około -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90% Uwagi W nocy utrzyma się ujemna temperatura. Temperatura minimalna około -5°C. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Barbara Wrzesińska Godzina i data wydania godz. 09:25 dnia 18.01.2019 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 łódzkie/radomszczański od 15:00/18.01 do 20:00/18.01.2019 temp. min. -2 st., przy gruncie około -4 st., ślisko.

Ostrzeżenie o możliwości przekroczenia poziomu stężenia pyłu PM10 - alfa
od: 2019-01-20 10:00:00
do: 2019-01-20 12:30:59

Wydział Bezpieczeństwa i Porządku UM W Radomsku ostrzega, że w najbliższym czasie może dojść do przekroczenia pomiaru alarmowania pyłu PM10.

O wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 - bravo
od: 2019-01-21 12:00:00
do: 2019-01-22 12:00:00

Na terenie m. Radomsko, nastąpiło przekroczenie poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego stężenia pyłu zawieszonego PM10 (wynoszącego 200μg/m3– wartość 24-godzinna).

Informacje szczegółowe o przekroczeniu:

Nazwa strefy oceny: Strefa Łódzka (PL1002),
Substancja: pył zawieszony PM10
Wartość poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego: PI=200 μg/m3
Wartość poziomu alarmowego: PA=300 μg/m3
Krajowy kod stacji: LdRadomsRoln
Adres stacji: Radomsko ul. Rolna 2
Data wystąpienia przekroczenia wartości progowej (200μg/m3) informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego (300μg/m3) stężenia pyłu zawieszonego PM10: 20.01.2019 r.
Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym: S24=204 μg/m3
Obszar na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu informowania o ryzyku: m. Radomsko o łącznej powierzchni 51,4 km2 i liczbie ludności 45,1 tys.

Prognoza:

W związku z prognozowanymi przez IMGW na dzień 21.01.2019 r. i 22.01.2019 r. podobnymi warunkami meteorologicznymi co w dn. 20.01.2019 r., należy stwierdzić, iż w dniach 21-22.01.2019 r. ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (PI=200 μg/m3) będzie bardzo duże, zaś poziomu alarmowego pyłu w powietrzu (PA=300μg/m3) duże.
Link do prognozy pogody oraz do bieżącej prognozy zanieczyszczenia powietrza: http://www.pogodynka.pl/polska/prognoza_synoptyczna/radomsko_radomsko
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Zalecenia dla obywateli:

Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (wystąpienie smogu pyłowego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców:
a) unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
b) zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
c) unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
d) korzystanie z porad medycznych.
Zalecenia dla mieszkańców:
a) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) wspólne podróżowanie,
c) korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach,
d) stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości,
e) stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:
- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych),
- nieprzegrzewaniu budynków,
- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,

- oszczędności wody ciepłej,
- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,
- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakrywaniu grzejników,
- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach termostatycznych,
f) zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
g) ograniczenie spalania w kominkach, (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
h) stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
i) ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści.

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska:

Zalecenia dla podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności:
- prowadzących instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych,
- prowadzących instalacje do magazynowania kruszyw,
- prowadzących instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne,
- prowadzących instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
a) stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych,
b) bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów),
c) czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów,
d) zabezpieczenie placów budowy przed emisją niezorganizowaną pyłu,
e) zabezpieczenie samochodów transportujących materiały pylące przed emisją niezorganizowaną pyłu, ograniczenie/zaniechanie, o ile jest to możliwe, transportu materiałów pylących,
f) realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

Aktualny stan jakości powietrza:

www.wios.lodz.pl
www.powietrze.lodzkie.pl
www.powietrze.gios.gov.pl

Prognozuje się wystąpienie opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. - bravo
od: 2019-01-27 01:00:00
do: 2019-01-27 09:00:00

Zasięg ostrzeżenia w województwie Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu

Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1 Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański Ważność od godz. 01:00 dnia 27.01.2019 do godz. 09:00 dnia 27.01.2019

Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Przemysław Szrama Godzina i data wydania godz. 12:46 dnia 26.01.2019

Opady marznące/1 - bravo
od: 2019-01-27 22:00:00
do: 2019-01-28 09:00:00

Opady marznące/ 1 Obszar województwo łódzkie powiat radomszczański Ważność od godz. 22:00 dnia 27.01.2019 do godz. 09:00 dnia 28.01.2019 Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Ostrzeżenie o zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg - bravo
od: 2019-01-28 18:00:00
do: 2019-01-29 08:00:00

Od godz. 18:00 dnia 28.01.2019 do godz. 08:00 dnia 29.01.2019 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg w trakcie i po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu do około -4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80% .

Oblodzenie - bravo
od: 2019-01-29 18:00:00
do: 2019-01-30 08:00:00

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, lokalnie spadki do -7°C, temperatura minimalna gruntu do -7°C.

Awaria sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej - alfa
od: 2019-02-02 08:00:00
do: 2019-02-02 14:00:00

Awaria sieci wodociągowej na ul. Piastowskiej. Usunięcie awarii może potrwać do godz. 14:00, w związku z tym przerwa w dostawie wody będzie obejmowała rejon ul. Piastowskiej, L. Czarnego w stronę ul. Jagiellońskiej. Beczkowóz z wodą pitną podstawiony będzie na ul. Piastowskiej przy ZUS.