Wyprawka szkolna

Uruchomiony został rządowy program udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.