Zagroda tatarska

ul. Częstochowska 9

tel. (Muzeum Regionalne) 44 683 56 51

Jedyna w tej części Polski zagroda tatarska zbudowana w 1875 r. przez cieślę Adama Gałwę, przebudowana po II wojnie światowej.

Dom w zagrodzie "tatarskiej" usytuowany był szczytem do drogi. Składał się z sieni, izby i komory. Za komorą znajdowały się stajnia i obora, dalej była stodoła. Od strony drogi, do domu przylegała szopa - wozownia z chlewikiem dla drobiu i drwalnią. Zabudowania szopy wraz ze ścianą szczytową domu, zajmowały szerokość placu i tworzyły zamkniętą ścianę zewnętrzną zagrody. Zwarta zabudowa oraz brak okien w domu od strony drogi świadczą o obronnej funkcji zagrody.

Zagrodę „tatarską” zamieszkiwała jedna rodzina, czasem wraz ze starymi rodzicami. Zagrody takie przestano budować już przed I wojną światową. Jedną z głównych przyczyn zanikania tego typu budownictwa były liczne pożary nękające Stobiecko.W dwudziestoleciu międzywojennym zaczęto rozbierać najstarsze zniszczone obiekty całkowicie lub częściowo. Domy budowano z grubych bali sosnowych pod podwaliny podkładano kamienie polne - największe na rogach. Podwaliny tworzyły progi w drzwiach, a od strony drogi przedłużały się w próg furtki. Na podwalinach spoczywało 7-8 grubych bali tworzących ściany. Dachy pokrywano słomą. Domy od strony drogi miały dach przyczółkowy, wysunięty przed ścianę na wystających końcach górnych belek ścian nazywanych „wystawką”.

Radomszczańska Chata Tatarska znalazła się wśród dziesięciu laureatów trzeciej edycji regionalnego plebiscytu, przeprowadzonego przez serwis naszemiasto.pl - "Perły w Koronie Województwa Łódzkiego 2010". Zabytek, zrekonstruowany przy dużym wysiłku Miasta i znaczącym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, znalazł się w bardzo zacnym gronie obiektów wyróżnionych jako atrakcje turystyczne.

Galeria