Poświadczenie kopii dokumentu z akt stanu cywilnego

Dokument w sprawie udzielenia  pełnomocnictwa oraz załącznik w celu wykazania interesu prawnego dostępne są jako odnośniki.

Pliki do pobrania