Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Dokument w sprawie udzielenia pełnomocnitwa oraz załącznik w celu wykazania interesu prawnego dostępne są jako odnośniki.

Pliki do pobrania