WFOŚiGW

Projekt pn.  „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. Szkolny Ogród Dydaktyczny „Cztery Pory Roku” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku” jest realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”.

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2021 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację na realizację zadań pn.:

W ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dotację na realizację zadań pn.:

ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 2020

Zadanie pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2019 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt pn. „Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego – Etap II” realizowany w ramach III edycji Programu Priorytetowego: „Przyrodnicze perły województwa łódzkiego – program rewaloryzacji zabytkowych parków” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie pn.
„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” w 2018 roku zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Radomsku został laureatem konkursu pn. Program Aktywnej Edukacji Ekologicznej "Z ekologią nam po drodze".

Zadanie pn.1. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” realizowane jest z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkoła w terenie - aktywne formy edukacji ekologicznej w klasach IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku

„Niech zawsze las otacza nas” – program edukacji ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Radomsku

„Bliskie spotkania ze wsią” – projekt edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku

Nazwa projektu: „Organizacja pracowni ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 2 w Radomsku”

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

I łaciate, i kudłate, pręgowane i skrzydlate - program z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej realizowany w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radomsku

Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przebudowa ul. Raciborskiego – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego, ul. Raciborskiego, ul. Kołłątaja i ul. Topolowej w Radomsku

Wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020